duminică, februarie 26, 2006

Alegeri parohiale

PROCES VERBAL

Azi 26 februarie 2006, după ce s-au împlinit toate cele prevăzute în Regulamentul pentru alegeri, privitor la convocarea Adunării Parohiale Electorale, adică: anunţarea acestei Adunării Parohiale Electorale şi slujirea Sfintei Liturghii cu chemarea Duhulu Sfânt membrii prezenţi ai Adunării s-au întrunit în biserica parohială cu hramul Naşterea Maicii Domnului unde preşedintele, preotul paroh Dan Sabău a deschis Adunarea la ora 12, 00 şi a dat citire ordinului circular nr. 177-B/2006 al Consiliului Eparhial despre alegerea membrilor Consiliului Parohial şi ai Comitetului Parohial. Pentru o perioadă de patru ani.
Constatându-se după listă prezenţa reglementară a celor de faţă, Adunarea Parohială Electorală s-a constituit alegând după propunerea preşedintelui doi bărbaţi de încredere, anume pe domnii Iercu Nicolae şi David Brutus şi ca secretar pe domnul Ciovârnache Ioan.
Începând de la ora 12, 15 a urmat votarea prin aclamaţie a membrilor Consiliului Parohial şi apoi a membrilor Comitetului Parohial, urmând întru totul dispoziţiile din Regulament.
După terminarea votării s-a procedat la analizarea rezultatului şi s-au comunicat Adunării Parohiale următoarele:
Pentru Consiliul Parohial

Au votat un număr de 73 de alegători. Următorii au fost aleşi în unanimitate:
1)Beţcan Ioan;
2)Farcaş Nicolae;
3)Ievri Nicolae;
4)Mânia Mitică;
5)Stein Ioan;
6)Terbancea Teodor;
7)Vlad Emil
ca membrii supleanţi au fost aleşi domnii:
1)Bundaş Petru;
2)Secoşan Eftimie.
Pentru Comitetul Parohial
au votat un număr de 73 de alegători. Următoarele persoane au fost alese cu unanimitate:
1)Ardelean Arselia;
2)Baba Elena;
3)Bugariu Ani;
4)Cinca Ecaterina;
5)Ciovârnache Stela;
6)Farcaş Rodica;
7)Ievri Lenuţa;
8)Păcurar Cornelia;
9)Seculi Elena;
10)Tănascu Cornelia;
11)Terbancea Leliţa;
12)Tomuţa Stela.
La propunerea preşedintelui Biroul Adunării Electorale a supus aprobării Adunării Parohale Electorale înfiinţarea unui Consiliu de Onoare, fără drept de vot şi cu rol consultativ compus din:
1.Cazacu Costică;
2.Ciovârnache Ioan;
3.David Brutus;
4.Dobrean Terente;
5.Iercu Nicolae;
6.Ievri Ioan;
7.Lepădat Ioan;
8.Marcu Tomel;
9.Mişca Voicu;
10. Seculi Petru;
11. Ştefănescu Vasile;
12. Vanu Nicolae.
Iar ca reprezentanţi ai tinerilor:
13. Brăieşteanu Gabriel;
14.Firan Flavius;
15.Miloş Radu;
16. Olteanu Demirgen.

Propunerea şi lista au fost votate în unanimitate.
De toate acestea s-a dresat prezentul proces verbal şi după ce s-a dat citire în faţă alegătorilor prezenţi s-a semnat de cei în drept şi s-a aplicat sigiliul parohial.

Niciun comentariu: