duminică, februarie 26, 2006

Fiecare consilier a depus acest jurământ:

JURĂMÂNT

În numele Sfintei Treimi


Eu (numele) ales în demnitatea de membru al Consiliului Parohial al bisericii parohiale cu hramul Naşterea Maicii Domnului din satul Alioş, judeţul Timiş, Eparhia Timişoarei, jur înaintea lui Dumnezeu şi pe conştiinţa mea, că voi îndeplini obligaţiile mele de consilier parohial cu cea mai deplină conştiinciozitate respectând Statutul şi regulamentele bisericeşti din Patriarhia Română.
Menţionez că sunt deplin conştient că neparticiparea nejustificată şi repetată la acţiunile în folosul parohiei echivalează cu demisia din această onoare de consilier.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu,

Niciun comentariu: