duminică, martie 05, 2006

Alegerea epitropilor

PROCES VERBAL
pentru delegarea de către Consiliul Parohial a Epitropilor bisericii Naşterii Maicii Domnului din Alioş


Azi 12 martie 2006 după ce s-au împlinit cele prescrise în Regulament relativ la convocarea Consiliului Parohial şi constatându-se prezenţa numărului regulamentar, P.C. Paroh Dan Sabău a deschis şedinţa la ora 12,00 dând citire art 65-67 din Statut şi 26 din Regulament privitoare la delegarea Epitropilor.
Aratându-se printr-o scurtă vorbire importanţa acestei şedinţe, a urmat votarea nominală.
După ce s-au strigat la vot toţi consilierii şi au votat cei prezenţi s-au constatat următoarele:

1)Ievri Nicolae a întrunit 4 voturi;
2)Vlad Emil a întrunit 3 voturi;
3)Stein Ioan a întrunit 1 vot;
4)Mânea Mitică a întrunit 1 vot;
Prin urmare epitropi au fost delegaţi:
1) Ievri Nicolae;
2) Vlad Emil.
De toate acestea s-a dresat prezentul proces verbal şi după ce i s-a dat citire, s-a semnat de cei prezenţi.

Preşedinte
pr. Dan Sabău

Niciun comentariu: