duminică, martie 05, 2006

Jurământul epitropilor

JURĂMÂNT
În numele Sfintei Treimi
Eu, Ievri Nicolae şi eu, Vlad Emil aleşi şi întăriţi în funcţia şi onoarea de epitropi al bisericii parohiale a Naşterii Maicii Domnului din Alioş, judeţul Timiş:(fiecare în parte)
- jur pe Dumnezeu şi pe conştiinţa mea, că voi îndeplini obligaţiile mele de epitrop bisericesc cu cea mai deplină conştiinciozitate, admninistrând cu desăvârşită cinste averea bisericii şi a întregii parohii şi lucrând cu toată râvna spre păstrarea şi sporirea ei; voi respecta Statutul şi toate regulamentele bisericeşti precum şi toate ordinele şi dispoziţiile autorităţilor superioare bisericeşti din Patriarhia Română.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Niciun comentariu: